Evaluering af Vi Cykler til Arbejde kampagnen 2002

Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidrætsforbund gennemførte i 2002 den landsdækkende kampagne Vi Cykler til Arbejde for 5. år i træk. I efteråret 2002 gennemførte TetraPlan A/S en ekstern evaluering af kampagnen. Evalueringen modtog økonomisk støtte fra Trafikministeriet.

Den overordnede konklusion på evalueringen lyder, at kampagnen har understreget sin succes med deltagelse af mere end 100.000 ansatte på danske virksomheder. 75% af deltagerne har været med i kampagnen mere end én gang. Det indikerer, at kampagnen har formået at indgå som et led i at fastholde en cykelkultur i befolkningen. Som sådan har kampagnen en tydelig berettigelse.

Kampagnens effekt
Evalueringsrapporten viser, at der samlet set er sket en stigning i kørte kilometer på cykel til arbejde på 2%. I alt 14% af deltagerne cykler oftere og/eller længere efter kampagnen. Af dem angiver næsten 80%, at cyklen har erstattet bilen på turen til arbejde. Ca. 10% af deltagerne oplyser, at de har mindre cykelbrug efter kampagnen.

43% af deltagerne er ikke daglige cyklister forud for kampagnen. Det er således i denne gruppe, man kan forvente, at kampagnen har et potentiale i forhold til at øge cykelbrugen. Ud af denne gruppe har 36% samlet øget deres cykelbrug efter kampagnen med 150%.

Ud over stigningen i kørte kilometer på cykel til arbejde på 2%, viser rapporten også, at cyklen benyttes oftere af deltagerne efter kampagnen. Der ses således en markant effekt på cykelbrugen til øvrige formål. 18% bruger cyklen mere i fritiden efter kampagnen. 31% af disse var førstegangsdeltagere i 2002.

Hvorfor deltager deltagerne?
Adspurgt om, hvorfor man deltager i Vi cykler til arbejde kampagnen, svarer overbevisende mange (82% af deltagerne) at sundhed og velvære er den primære begrundelse for at deltage i kampagnen. Dette stemmer godt overens med, at mange af deltagerne cykler, selvom de har langt til arbejde. Deltagerne cykler i gennemsnit 6,8 kilometer til arbejde.

På en delt andenplads kommer henholdsvis chancen for at vinde præmier, at være mere miljøbevidst og et stærkere kollegialt sammenhold. Arrangørerne havde en klar forventning om, at det er de personlige gevinster, sundhed, præmier og det kollegiale fællesskab, der motiverer deltagerne. Det er meget positivt at se, at også miljøbevidstheden er vægtet så højt.

Det er overvejende kvinder, der deltager i kampagnen, hvilket ligger helt i tråd med tidligere evalueringer af kampagnen. Kun 1/3 af deltagerne er mænd. En sådan fordeling blandt deltagerne repræsenterer meget godt fordelingen mellem kvinder og mænd, der cykler, men ændrer ikke ved, at der også fremover skal arbejdes for at få flere mænd til at deltage i kampagnen – og få dem til fortsætte med at cykle efterfølgende.

Vi cykler til arbejde kampagnen 2003 kører fra 28. april til 25. maj og der er åbnet for tilmelding. Lokale samarbejdspartnere i kommunerne blev inviteret til at deltage allerede i november måned.