Udvikling i Cykelnetværket

Nutidens vilkår for cykelprojekter er på dagsordenen, når netværkets vejfolk fra en række kommuner mødes i Dansk Cyklist Forbund torsdag den 14. november.

Cykelnetværket blev oprettet for få år siden og har til formål at udveksle erfaringer og give inspiration i arbejdet med fremme af cykeltrafik og øge cyklisternes sikkerhed.
Det består af teknikere fra en række kommuner, som har fokus på cykeltrafik. De kommuner, som deltager i netværket, har alle fået støtte til et eller flere cykelprojekter gennem rådigheds-, sektoreller trafikpuljen.
En-to gange om året mødes netværket og får ny viden via oplæg, ekskursioner og debat. Sidste var i maj i Nakskov. Næste gang er torsdag den 14. november hos Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 5-7 i København. Og her er der lagt op til diskussion af nutidens vilkår for aktiviteter til fremme af sikker cykeltrafik.

Cykelnetværk i ny situation
- Situationen har ændret sig meget det sidste års tid efter regeringsskiftet sidste efterår. De ændrede prioriteringer med hensyn til statslig støtte til bl.a. cykelprojekter har andre vilkår. Alligevel er interessen for at forbedre cyklisternes forhold ikke blevet mindre i kommunerne, siger direktør Jens E. Pedersen, som er vært for mødet i november.
- Så spørgsmålet er, hvordan vi i Cykelnetværket bedst kan understøtte nutidige og fremtidige aktiviteter til fremme af sikker cykeltrafik i denne situation.
I august tog Cykelnetværket og Dansk Cyklist Forbund hul på et samarbejde omkring hjemmesiden www.cykelviden.dk og det elektroniske nyhedsbrev Cykelviden. Initiativet er allerede blevet godt modtaget i en lang række kommuner, amter, statslige institutioner og trafikrelaterede virksomheder.
- Dette projekt gør det nemmere for kommuner og amter at udveksle erfaringer, hvilket flere ansatte i forvaltningerne da også har udtrykt glæde for. Det er et skridt i den rigtige retning, når vi gør det nemmere at gøre forholdene bedre for cykeltrafikken, mener direktør Jens E. Pedersen.