StiOPS på vej

Ønsker om komfort og sikkerhed på cykelstier indarbejdes i Vejdirektoratets system for vedligeholdelse af veje VEJMAN.

Vejdirektoratets digitale vejinformationssystem VEJMAN har siden 1988 ladet VEJOPS – et system til Optimering, Planlægning og Styring af vedligeholdelsen af kommunens vejnet – håndtere cykelstier og stier som et sideareal til kørebanen.

Særligt system for cykelstier
Men VEJOPS er ikke indrettet til cykelstier. Og mange kommuner vedligeholder kørebanen og sidearealerne hver for sig med delte budgetter i den daglige drift. Derfor er VEJMAN igang med at udvikle et særligt stisystem (StiOPS), som kan håndtere cykelstier/stier for sig.
Da hovedeftersynet, den tekniske vurdering og nedbrydningen, er forskellige – kørebane kontra cykelsti – har man valgt at udvikle det som et delmodul i VEJOPS. StiOPS kan dog købes uafhængigt af VEJOPS. Modulet kan indeholde alle øvrige elementer end kørebanen.

Systemet er forsinket, men undervejs
StiOPS har været i brug på forsøgsbasis i et par kommuner, og nu er VEJMAN igang med at diskutere det nye system med repræsentanterne for de kommende brugere – herunder kommuner og cyklister.
I den forbindelse er der gjort opmærksom på cyklisters særlige behov for komfort og sikkerhed. Det er nu ved at blive indarbejdet i systemets stamdata.
Stamdataene indgår i den første af fire faser i udviklingen StiOPS, og skulle efter planen have været færdigt sidste år. Men den første fase ventes nu først færdig i år, mens der satses på at få hele udviklingen gennemført til næste år.