Københavns Kommune anlægger forstærkede cykelbaner

Som midlertidig foranstaltning har hovedstaden taget en løsning i brug, der koster en fjerdel af prisen for en cykelsti.

Mange amter og kommuner søger genveje til større sikkerhed for cyklister. I hovedstaden har man afprøvet, valgt og begyndt at benytte en løsning, som præsenteres i Københavns Kommune nye “Cykelpolitik 2002-2012”:

“Prioriteringsprincipper i Cykelstiprioriteringsplanen er:
På alle strækninger hvor det er muligt, etableres forstærkede cykelbaner som en hurtig og billig 1. etape. På de mest problematiske strækninger etableres hurtigst muligt cykelstier. (…)
”Forstærkede cykelbaner” blev politisk godkendt som en midlertidig løsning efter et forsøg med malede cykelbaner på seks gader i Indre By. Evalueringen, der bl.a. omfattede cyklisternes mening, adfærdsundersøgelser og en ekstern trafiksikkerhedsrevision, var positiv. De forstærkede cykelbaner er en kombination af malede cykelbaner, korte stykker cykelsti (fx ud for busstoppesteder) og anvendelse af heller mv. til fysisk adskillelse af cyklister og biler.
Forstærkede cykelbaner forventes i gennemsnit at koste 1,6 mill.kr. per kilometer. Prisen for at anlægge en traditionel cykelsti er 6,2 mill. kr. per kilometer (priser opjusteret i 2002). Priserne er angivet for anlæg i den ene side af gaden.”

- Kort fortalt så løser forstærkede cykelbaner sikkerheden for cyklister for færre penge, forklarer Jørgen Poulstrup, der er sektionsleder i Vej & Parks byrumskontoret i Københavns Kommune.