Grønt Vedligehold og stier

VEJMANs digitale hjælp til vejplaner og anlægsarbejde i harmoni med omgivelser.

På årsmødet for brugerne af Vejdirektoratets digitale vejinformationssystem VEJMAN i Middelfart først i oktober var der fokus på Grønt Vedligehold, Udbudspakken og Stivedligeholdelse.
- VEJMAN har som supplement til vejvedligeholdelsen et selvstændigt modul til vedligehold af grønne områder samt “emner” som støder om til eller som er helt uden for selve tværprofilet, forklarer Synnøve Klitgård, som er projektleder på VEJMAN.
- Hvert grønt element defineres med et plejeniveau og en beskrivelse af forholdene. Modulet giver vejmyndigheden mulighed for at foretage en optimal og målrettet vedligeholdelse. For eksempel kan man få en plan ud over alle cykelstier, hvor der langs stien løber større buske og mindre træer, der skal klippes.
- Har vejmyndigheden andet modul til grønne områder, er det muligt at koble VEJMAN data til disse moduler.
På årsmødet kunne de 100 fremmødte vejteknikere bl.a. høre om et kommende samarbejde mellem Brugerdata og Vejdirektoratet for i stigende grad at få brugt de mange data der findes på båder vej og det grønne område.