Cykelpolitik 10 år frem – for første gang

Københavns Kommune har udgivet en samlet fremstilling af dens politik og planer på området frem til 2012.

Københavns Kommune udgiver hermed for første gang en cykelpolitik. Formålet er både at synliggøre cykling som en miljøvenlig og effektiv transportform og koordinere indsatsen på cykelområdet.
Cykelpolitik 2002-2012 giver en samlet fremstilling af kommunens politik og planer på området.
- Mens cykeltrafikken er faldet i resten af landet, har København sammen med andre større byer, der gør noget for cykeltrafikken, oplevet en stigning, siger bygge og teknikborgmester Søren Pind.
- En tredjedel af pendlerne cykler nu til arbejde i København. Jeg kan derfor kun glæde mig over, at vi er i den heldige situation, at byen allerede har et veludbygget cykelstinet. Det er på 300 km og der er planer om at bygge yderligere 50 km i de kommende 15 år.

Planerne forudsætter en større indsats, og der er opstillet fem mål for cykelpolitikken:

  • Andelen af mennesker, der cykler til arbejdspladser i København øges fra 34 pct. til 40 pct.
  • Cyklisternes risiko for at komme til skade eller blive dræbt i trafikken reduceres med 50 pct.
  • Andelen af københavnske cyklister, der synes det er trygt at cykle i byen, øges fra 57 pct. til 80 pct.
  • Cyklisternes rejsehastighed på ture over 5 km forbedres med 10 pct.
  • Cyklisternes komfort forbedres, så max. 5 pct. af cykelstistrækningerne har utilfredsstillende belægning.

Målsætningerne søges nået ved at arbejde med ni indsatsområder:
Cykelstier og forstærkede cykelbaner, grønne cykelruter, forbedring af cyklisternes forhold i Indre By, kombination af cykel og kollektiv trafik, cykelparkering, bedre signalregulerede kryds, bedre vedligeholdelse af cykelstier, bedre renholdelse af cykelstier, kampagner og information.