Udsigt til dansk analyse af gevinst ved cyklisme

Samfundet kan spare milliarder på cykelstier lyder det fra Norge. Nu overvejes en dansk udregning af cykeltrafikkens økonomiske værdi i forbindelse med evalueringen af Odense Cykelby.

Transportøkonomisk Institut i Norge har i en ny rapport regnet sig frem til, at samfundet kan spare milliarder af kroner ved at udbygge netværket af cykel- og gangstier. Det er der ingen i Danmark, der har regnet på. Men den norske rapport har fået Odense Kommune og transportrådgivningsfirmaet Atkins til at diskutere lignende undersøgelser i forbindelse med evalueringen af Odense Cykelby.
Der skal regnes på samfundets økonomiske gevinst ved bl.a. besparelser på vejvedligeholdelse samt færre udgifter til især sygdom og sundhedsvæsenet, der opnås gennem de færre trafikulykker samt den øgede fysiske aktivitet og det bedre helbred, som skiftet fra bil- til cykelture medfører.
- Vi vil se på værdien af de nye ture, vi har fået i det her projekt. Det vil vi sætte over for, hvor meget det koster at flytte en tur fra bil til cykel. Hvad ville der være sket, hvis biltrafikken var øget i samme omfang, som den er i byer af samme størrelse, forklarer trafikforsker Søren Underlien Jensen fra Atkins.
Han er skeptisk over for, om den økonomiske gevinst ved at flytte trafikanter fra biler til cykler reelt er helt så høj, som nordmændene har regnet sig frem til. Undersøgelsen i Odense får da også et andet udgangspunkt.
- Vi vil se på, hvad vi reelt har opnået. Det vil ikke være en prognose, men en analyse af konkrete resultater.
Den sundhedsmæssige gevinst ved cykling er for længst dokumenteret bl.a. i form af en undersøgelse, som lektor og forsker ved Københavns Universitet Lars Bo Andersen for nylig offentliggjorde i Ugeskrift for Læger. Heri slås det fast, at dødeligheden er 40 pct. lavere blandt folk,der cykler til arbejde end blandt bilister.