Spar millioner på flere cykelstier

Ny rapport dokumenterer, at myndighederne kan spare millioner af kroner på udbygning af netværk af cykel- og gangstier. Myndigheder kan vinde op mod 30.000 kr. om året for hver ny cyklist

“Milliarder å spae på sykling”, “Sparer milliarder på sykkelnett” og “Ta sykkelen på jobb i dag – spar samfunnet for 149 kr.”
Overskrifterne var store i den norske dagspresse, da Transportøkonomisk Institut (TØI) offentliggjorde rapporten “Gang- og sykkelvegnett i norske byer”. Heri har forskere for første gang udregnet den samfundsøkonomiske værdi af at bygge sammenhængende gang- og cykelstier i større byer.
- For hver ny person, der tager cyklen til arbejde, kan samfundet spare næsten 30.000 kroner om året, udtaler cand.polit. og dr.scient. Kjartan Sælensminde i de norske medier. Han er ansat som forsker ved TØI og har forfattet rapporten.

Gevinst: 4-5 gange værdien af udgifter til stierne
Udbyggede stinet betyder øget tryghed for fodgængere og cyklister, som stiger i antal i takt med, at bilisterne bliver færre og dermed forurener mindre.
Sygefravær, udgifter til sundhedsvæsenet, parkeringsudgifter, køudgifter og forurening vil svinde ind og gør gang- og cykelstier til en markant god forretning for myndighederne. Og gevinsten ved gang- og cykelstier er mindst fire-fem gange så stor som udgifterne til at anlægge stier.
- Omdirigerer vi midlerne til trafik i retning mod flere cykelstier, så kan vi få “bagt en bedre samfundskage”. Man må jo bruge midlerne der, hvor man får mest tilbage pr. krone, udtaler Kjartan Sælensminde.
- Vi har været meget forsigtige i vores beregninger. For eksempel har vi regnet med, at kun halvdelen af dem, der begynder at cykle, får et bedre helbred, da halvdelen i forvejen nok er fysisk aktive. Vi har ikke medregenet, at cyklister også kan spare rejsetid. Og færre tilfælde af hjerte- og karsygdomme og mentale lidelser har heller ikke indgået i beregningerne, lyder hans ord i de norske medier.