Skolevejene bliver mere sikre, mens børnene svigter cyklerne

Cyklens popularitet i 1. klasse er dalet konstant siden 1988

Danmarks TransportForskning har gode nyheder og dårlige nyheder i en ny undersøgelse af Søren Underlien Jensen og Camilla Hviid Hummer med titlen “Sikre skoleveje – en undersøgelse af børns trafik og transportvaner”. Undersøgelsen analyserer udviklingen i trafikulykker og transportvaner blandt de 6-16 årige.
I 1985-2000 er antallet af personskader i denne aldersgruppe faldet med 46 pct. Omkring 25 pct. af nedgangen i personskader kan henføres til faldende børnetal og faldende gennemsnitsalder blandt børn. Øget brug af sikkerhedssele og cykelhjelm kan forklare ca. 30 pct. af faldet i personskader. Det er den væsentligste årsag til en markant nedgang i ulykkernes alvorlighed.
Omkring 80 pct. af kommunerne har forbedret skolebørns trafikforhold med bl.a. foranstaltninger på skolevejene og kampagner i årene 1995-2000. Rapporten konkluderer, at indsatsen har reduceret antallet af personskader blandt 6-16 årige med 2-3 pct. pr. år. Det var gode nyheder…

Børnene er på vej væk fra cyklerne
Den dårlige nyhed er, at børnene svigter cyklerne. Fra 1993 til 1998- 2000 synes antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra skole, at være fordoblet. Andelen af børn, der cykler til og fra skole, er faldet med knap 30 pct. i samme periode. Ændringer i transportvaner kan henføres til demografiske udviklinger, skolenedlæggelser, øget bilrådighed i børnefamilier samt ændrede holdninger blandt børn og deres forældre.
Trafikforsker Søren Underlien Jensen forklarer, at der tegner sig en generationsudvikling på vej væk fra cyklerne:
- Udviklingen, hvor cyklen blev stadig mere populær op gennem 80’erne, vendte i 1988 for 1. klasses vedkommende. Det er den generation, som i dag er omkring 21 år. Siden da er cyklens popularitet faldet markant blandt børnene, siger Søren Underlien Jensen.
Når stadig færre børn cykler, får det indflydelse på, hvor sikre de bliver som cyklister og dermed den almene trafiksikkerhed.
- Når det er så uhyre vigtigt, er det ikke kun for at sikre, at de bliver gode cyklister, men rent faktisk fordi de skal blive gode trafikanter, som direktør for Rådet for Større Færdselssikkerhed, Rene la Cour Sell, siger.