Hjælp på internettet – www.cykelviden.dk

Med støtte fra Trafikministeriet har Dansk Cyklist Forbundog Cykelnetværket åbnet et nyt website med en database.Formålet er at indsamle og formidle eksisterende og nyviden om sikker cykeltrafik især af trafikteknisk karakter.

Hvert år omkommer omkring et halvt hundrede cyklister i trafikken og adskillige hundreder kvæstes. Det er tragisk og koster samfundet en formue.
Omvendt er løsning af trafikale problemer ikke altid let og kan koste mange penge. Men sådan behøves det ikke nødvendigvis være. Der er gjort utallige erfaringer med cykelstier, cykelbaner, indretning af vejkryds, rundkørsler og meget andet. Men hvor er al den viden samlet?
Med støtte fra Trafikministeriet har Dansk Cyklist Forbund åbnet et nyt website med en åben, let tilgængelig og overskuelig database. Formålet er at indsamle og formidle eksisterende og ny viden om sikker cykeltrafik især af trafikteknisk karakter. Websitet og dette elektroniske nyhedsbrev laves i samarbejde med Cykelnetværket, der er et få år gammelt forum for teknikere fra en række kommuner.
Websitet, databasen og nyhedsbrevet er henvendt til ansatte og politikere i kommuner, amter og statslige instanser, til relevante private konsulenter og virksomheder samt til trafikfaglige og trafikpolitiske organisationer.
Det er tiltænkt som et nyttigt redskab i arbejdet med at forbedre forholdene for cyklisterne og for øget færdselssikkerhed for alle i trafikken. Det skal gerne inspirere og give anledning til konstruktiv debat.