Gadespejle skal gøre cyklister mere synlige for lastbilchaufførerne

- Vi skal have nedbragt antallet af uheld, siger trafikingeniør Pablo Celis fra Dansk Cyklist Forbund, som i foråret indsamlede 30 vidnesbyrd om ulykkerne. Nu vil Cyklistforbundet og Odense Kommune afprøve et nyt våben i kampen mod uheldene.

For omkring en uge siden satte en 11 årig pige i gang på sin cykel, da der blev grønt i et lyskryds i Skanderborg. Lastbilen ved siden af hende drejede samtidigt til højre. Chaufføren så ikke pigen, men det gjorde flere af hendes kammerater. For sidste gang…
10-12 cyklister dræbes og endnu flere kvæstes hvert år på denne måde i ulykker, hvor lastbilchauffører drejer til højre i vejkryds. Lastbilernes blinde vinkler gør mange cyklister usynlige for chaufføreren, og chaufførerne opdager ofte først faren, når det er for sent…
Vognmændene, lastbilchaufførerne, cyklisterne – alle – er enige om, at der skal gøres noget ved det. Derfor efterlyste Dansk Cyklist Forbund i foråret ofre for disse uheldssituationer. Det gav en lang stribe vidnesbyrd – heraf 29 historier fra cyklister og én fra en chauffør. Dem har trafikingeniør Pablo Celis fra Cyklistforbundet efterfølgende analyseret (læs notatet i databasen på http://www.cykelviden.dk).
- Vi har fået udredet, hvor de farlige situationer opstår. I de fleste tilfælde sker det i signalregulerede kryds, hvor der er cykelsti. Her placerer chaufføren sig ofte et stykke fra kanten for at kunne gennemføre sit højresving, mens cyklisten er tilbøjelig til at holde mest mulig afstand til lastbilen. Og så kommer cyklisten ofte uden for, hvad chaufføren kan se gennem vinduet og i nærzonespejlene, forklarer Pablo Celis.
- Vi skal nu arbejde videre med at se, hvordan vi kan nedbringe antallet af uheld med cyklister. Vi vil bl.a. se på mulighederne for gadespejle, vejtekniske forbedringer, alternativ udformning af vejkryds og forbedring af lastbilernes spejle, sagde Pablo Celis, da undersøgelsen var færdig først på sommeren.
Nu er Cyklistforbundet klar til at afprøve det første redskab – gadespejlene.
- I samarbejde med Odense Kommune vil vi i efteråret opsætte gadespejle i tre-fire relevante lysregulerede vejkryds, hvor der er sket en del uheld, fortæller Pablo Celis.